شبکه کامپیوتری و ارتباط فیبر

شبکه کامپیوتری و ارتباط فیبر نوری تعدادی از ساخنمان های شرکت پتروشیمی نوری (1396)

تامین و راه اندازی سیستم کنترل تردد

تامین و راه اندازی سیستم کنترل تردد در مجموعه های ساختمان مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی ، فرودگاه بین المللی خلیج فارس ، پالایشگاه سوم ، کمپ مسکونی شیرینو و توحید جم مجتمع گاز پارس جنوبی (1394-1395-1396)

ارتباط فیبر نوری تعدادی از ساختمان های فاز 12

ارتباط فیبر نوری تعدادی از ساختمان های فاز 12 مجتمع گاز پارس جنوبی و تجهیزات شرکت پایانه های نفتی (1395)

شبکه کامپیوتری ساختمان H

شبکه کامپیوتری ساختمان H سایت یک شرکت نفت و گاز پارس عسلویه (همکاری با شرکت تیام شبکه 1395)

ارتباط فیبر نوری پست برق پشتیبان

ارتباط فیبر نوری پست برق پشتیبان سایت یک مجتمع گاز پارس جنوبی با پست برق فاز (20و21) و پست برق پتروشیمی (1395)

شبکه کامپیوتری تعدادی از ساختمان های سایت یک

شبکه کامپیوتری تعدادی از ساختمان های سایت یک و کمپ مسکونی شیرینو با بستر فیبر نوری شرکت نفت و گاز پارس عسلویه (1395)

ارتباط فیبر نوری ساختمان های کمپ مسکونی

ارتباط فیبر نوری ساختمان های کمپ مسکونی شیرینو با فاز یک مجتمع گاز پارس جنوبی (1395)

شبکه کامپیوتری ساختمان های شرکت پتروشیمی

شبکه کامپیوتری تعدادی از ساختمان های شرکت پتروشیمی نوری (1394-1395)

ارتباط فیبر نوری فاز یک پارس جنوبی

ارتباط فیبر نوری فاز یک پارس جنوبی و ساختمان مانیتورینگ شرکت نفت و گاز پارس عسلویه (1394)

پروژه مخابرات کمپ مسکونی

پروژه مخابرات کمپ مسکونی شیرینو مجتمع گاز پارس جنوبی (1394)

نصب و راه اندازی دکل مخابراتی

 نصب و راه اندازی دکل مخابراتی به همراه لینک رادیویی میعانات گازی عسلویه (1394)

تامین و اجرای سیستم ارت

تامین  و اجرای سیستم ارت Data center شرکت پتروشیمی نوری (1394)