درباره ما

شبکه ارتباط رهنما
شرکت شبکه ارتباط رهنما از سال 1392 با شروع فعالیت خود در زمینه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از تجارب و اندوخته های پیشین اعضاء شرکت تاسیس و در مدت حضور خود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موفق به اجرای پروژه های مختلف در حیطه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است، فعالیت شرکت شبکه ارتباط رهنما به اختصار شامل طراحی، تامین، تجهیز و اجرای شبکه های کامپیوتری، مخابراتی، فیبر نوری، مراکز داده، اتوماسیون اداری، کنترل تردد و سایر امور مرتبط با ICT می باشد. مجموعه شرکت با تلاش روزافزون در راستای نیل به اهداف، تعالی سازمانی، ارتقاء بیشتر سطح علمی و اجرایی و اصل خدمتگزاری گام بر می دارد.